ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Sınav Şartları

1. Yazılı Sınav

Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve/veya doğru – yanlış ifade soruları ve/veya boşluk doldurma sorularından oluşur.

Yazılı Sınav Kuralları
 • Adayların yazılı sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
 • Adaylar ilk 20 ve son 20 dakika sınav alanından dışarı çıkartılmamaktadır.
 • İlk 20 dakika içerisinde sınava geç kalan adaylar, sınava kabul edilmekle birlikte ilave sınav süresi tanınmamaktadır.
 • Adaylar sınav gözetmeni tarafından belirtilen kurallara uygun oturmak zorundadır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
 • Cevaplar sınav gözetmenlerinin dağıttığı sınav kitapçığına ve optik forma işaretlenmelidir.
 • Adaylar sınav formunun üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.

2. Uygulamalı Sınav

Uygulamalı sınav süresi, uygulama örneğine ilişkin işlem için belirlenen süre kadardır.

Uygulamalı Sınav Kuralları
 • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı sınav alanında bulunmalıdır. Sınav saatinde sınav alanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Sınav süresince adaylar Sınav Yapıcının ve gözetmen(ler)in tüm talimatlarına uymalıdır.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edilmesi durumunda sınav durdurulur ve aday başarısız sayılır.
 • Uygulamalı sınavlarda kritik adımlar mevcuttur. Kritik adımlardan herhangi birinin yapılmaması durumunda aday başarısız sayılacaktır.