ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Üst Yönetim Taahhüdü

ELDER Yönetim Kurulu olarak;

 

-- Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi;

-- ELDER MYM personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari, mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını tarafsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağımızı;

-- ELDER MYM Üst yönetimi olarak, belgelendirme faaliyetleri ukdesinde yer alan hiçbir çalışanımıza tarafsızlığımızı etkileyecek baskı ve telkinde bulunmayacağımızı;

-- Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi;

-- Adayın yazılı izni olmadan, aday hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı taahhüt ederiz.

 

ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri