ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Mevzuat

Mesleki Yeterlilik - İş Sağlığı ve Güvenliği – Elektrik Piyasası – Türkak Mevzuat

Yönetmelikler

İş Kanunu - İş Sağlığı - Mesleki Yeterlilik

Yenilenebilir Enerji

Elektrik Piyasası

Elektrik Dağıtım

Tebliğler

İş Kanunu - İş Sağlığı - Mesleki Yeterlilik

Elektrik Piyasası

Elektrik Dağıtım