ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

İtirazlar ve Şikayetler

ELDER MYM'nin Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerine yönelik, personel belgelendirme süreçlerinde başvuru yapmak isteyen adayın, başvuru sahibinin, belgelendirilmiş kişinin ilgili süreçlerinde özel ve tüzel kişilerin itiraz ve şikâyetlerinin olması halinde, İtiraz / Şikâyet Formu’nu, aşağıdaki linke tıklayarak veya yazılı istekte bulunup, formu edinerek doldurup gönderebilir.

Söz konusu şikayet, Genel Müdür’ün talimatı ile toplanan İtiraz/ Şikayet komitesi tarafından değerlendirilir. Komite; toplantı sonucundaki tavsiye kararını F.44 İtiraz/Şikayet Komitesi Toplantısı Karar Formunu ile birlikte KYT’ye teslim eder. Gereğini ilgili personel yerine getirir. itiraz sahibine 45 (kırkbeş) iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.