ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Gözetim

Tadil edilen Ulusal Yeterlilikler ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslarına göre kapsamımız dahilindeki meslekler için gözetim yapılmamaktadır.