ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Başvuru Süreci

Sınava başvuracak adayların Aday Başvuru Formu ’nu doldurarak gerekli evraklarla birlikte iletişim adresimize bireysel olarak sınav tarihinden 10 (on) iş günü önce iletmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir;
- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Başvuru formu

Sınav ücreti ELDER MYM’nin web adresinde ilan edilen banka hesabına yatırılır. Adayın isim ve meslek bilgisini belirtmesi gerekir. Firma tarafından yapılan başvurularda toplu olarak adayların sınav ücretinin yatırılması durumunda kurum adının, aday sayısının kesinlikle belirtilmesi gerekir. Ayrıca meslek bilgisi ve isim listesinin dekonta eklenerek ELDER MYM ye ulaştırılması gerekir.

Sınavlar, başvurular değerlendirildikten sonra sınavların gerçekleşmesi için uygun kontenjan sağlandığında veya önceden belirlenerek internet sitesinden duyurulan tarihlerde gerçekleştirilir.

Sınav tarihinden 1 (bir) hafta önce sınav yeri ve saatinin yer aldığı liste ELDER MYM web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.