ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Belge Süresinin Uzatılması

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına yakın (en az bir ay) belge sahiplerini bilgilendirmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi dolan kişilerin isim listesi ELDER MYM internet sitesinde ilan edilir. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtildiği gibidir.


Belge süresinin uzatması için adayın süresinin tamamlanmasından en geç bir ay içinde ELDER MYM ye başvuruda bulunması gerekir. Süre uzatımı için gerekli koşullar ELDER MYM web sayfasında yayınlanmaktadır.