ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Gözetim

Belgelendirilen kişilerin belgelendirme programının ilgili şartlarına uygunluğunu izlemek için proaktif bir izleme metodu belirlemiştir. Her belgenin geçerlilik süresi ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlıdır. Belgenin geçerlilik süresi boyunca adayın mesleki yeterliliğinin devam ettiğini takip etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez işvereninden bilgi istenir. 

Bu bilgi, aday belgeyi aldıktan 1(bir) yıl sonraki tarih ile belge süresinin bitiminden 1 (bir) yıl öncesine kadar olan süreci kapsar.