ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Sınav Şartları

1. Yazılı Sınav

Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur.

Yazılı Sınav Kuralları
  • Adayların yazılı sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
  • Adaylar sınav gözetmeni tarafından belirtilen kurallara uygun oturmak zorundadır.
  • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
  • Cevaplar sadece sınav gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara ve/veya formlara işaretlenmelidir.
  • Adaylar sınav formunun üzerindeki kişisel bilgileri doldurmak zorundadır.

2. Uygulamalı Sınav

Yazılı sınav tamamlandıktan sonra adaylar uygulamalı sınava alınırlar. Uygulamalı sınav süresi, uygulama örneğine ilişkin işlem için belirlenen süre kadardır.

Uygulamalı Sınav Kuralları
  • Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce sınavın yapılacağı atölyede/şantiyede kendine verilen yaka kartını takmış şekilde bulunmalıdır. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
  • Yapılacak uygulama türüne ve uzman kadrosu dikkate alınarak sınav gruplar halinde gerçekleştirilir. Bir grup üç ila beş kişiden oluşur. Bir uzman aynı anda iki grubu değerlendirebilir.
  • Sınav süresince adaylar Sınav Komitesi üyelerinin ve gözetmenlerin tüm talimatlarına uymalıdır.
  • Adaylar sınavlar sonunda kendilerine verilen Kişisel Koruyucu Donanım (“KKD”) malzemelerini Teslim ve Tesellüm Formu’na imza atarak teslim etmelidir.
  • Adaylar sınav süresince kendilerine emanet edilen malzeme ve ekipmanlardan sorumludur. Olası kayıplar ve bozulmalar, Sınav Komitesi üyelerine bildirilmelidir.