ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Belgelerin Teslimi

Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçları sınavdan sonra 1 Ay içinde www.eldermym.com adresinde ilan edilmektedir. Ayrıca ELDER MYM internet adresinde yayınlanır. Adaylar kendilerine verilen şifreyi ve TC kimlik nolarını girerek sonuçlara ulaşabilirler..

Belgeler, adaylara belgelendirme prosedüründe belirtilen esaslara uygun olarak teslim edilir.