ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Tarafsızlık Politikası

TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 standartları, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, ELDER MYM, belgelendirme talebinde  bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm ELDER MYM çalışanlarına gerçekleştirilen eğitimlerle iletilmektedir.

 

ELDER MYM üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır. ELDER MYM’ in sunmuş olduğu hizmetlerden ve dağıtım şirketleri ile arasındaki ilişkilerden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

 

Ayrıca, ELDER MYM Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü “ELDER Yönetimi Tarafsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde kamuya yayınlamaktadır.