ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Personel Belgelendirme Başvurusunda Gerekli Dökümanlar

1. BELGELENDİRME TALEP FORMU (ELDR.FR.010) ISLAK İMZALI HALİ / Formu Görüntüle

 

2. ÖĞRENİM BELGESİ (DİPLOMA VB.)

 

3. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

4. FOTOĞRAF (2 ADET)

 

5. BAŞVURULAN SINAVLAR İÇİN SINAV ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINI GÖSTEREN BELGE

 

6. BAŞVURDUĞU ALANLA İLGİLİ ÖN KOŞUL OLMASI HALİNDE BAŞVURU SAHİBİNİN ÖN KOŞULU SAĞLADIĞINA DAİR BELGELER

 

7. EKAT BELGESİ FOTOKOPİSİ

 

8. BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ (ELDR.FR.011) ISLAK İMZALI HALİ